Bulharsko-doklady pro vstup
http://bulharsko-doklady-pro-vstup.html

copyright © 2005 - 2020

Doklady pro vstup do Bulharska

droj: databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV

UPOZORNĚNÍ:
Doporučujeme českým občanům, aby si před odjezdem do Bulharska prověřili podmínky vstupu do země u Velvyslanectví Bulharské republiky v Praze, příp. u příslušných bulharských úřadů, které jako jediné mohou poskytnout závaznou a úplnou informaci. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce je možné získat pouze základní přehled a že společnost Neptun scuba center OOD nenese a nepřijímá žádnou odpovědnost za aktuálnost a správnost podávaných informací.

Doklady potřebné pro vstup do Bulharska:

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak je NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas nebo dětský občanský průkaz, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).
UPOZORNĚNÍ! Výše uvedená možnost vycestování dětí do 15 let končí dnem 26.6.2012

Při vstupu do BG automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelená karta). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny). V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic.

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejní zprávy vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR. Bližší informace lze nalézt na stránkách zastupitelského úřadu v Bulharsku v sekci „Konzulární informace“ v kapitole „Cestovní doklady ČR“.

 


Nezapomeňte se na dovolenou pojistit. Kompletní nabídka včetně porovnání jednotlivých pojišťoven. Sjednejte si pojištění on-line.