Bulharsko-celní a devizové předpisy
http://bulharsko-celn-a-devizov-p-edpisy.html

copyright © 2005 - 2020

Celní a devizové předpisy

zdroj: databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV


Od 1.1.2007 není na automobily s registrací v zemi EU uplatňován celní režim dočasného dovozu.

Bezcelní dovoz a vývoz se vztahuje jen na věci osobní potřeby, které svým množstvím a hodnotou nemají obchodní charakter. Všechny ostatní věci, zejména drahá elektronika, šperky aj., je třeba deklarovat. Zvláštnímu režimu podléhá dovoz a vývoz starožitností.

Od 15.6.2007 BG uplatňuje nařízení Rady a Evropského parlamentu č.1889 o kontrole peněžních prostředků, vstupujících nebo vystupujících z prostoru Společenství, které občanům EU zjednodušuje dovoz a vývoz valut do/z BG. Pro dovoz a vývoz peněžních prostředků platí následující kritéria:
- do 10 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v bulharských levech bez devizového celního prohlášení
- od 10 001 EUR do 25 000 EUR nebo jejich ekvivalentu v jiné valutě je nutné hodnotu a měnu deklarovat na celnici
- nad 25 000 EUR nebo jejich hodnoty v jiné valutě je nutné kromě deklarace hodnoty deklarovat i původ peněžních prostředků a zároveň předložit potvrzení daňového úřadu z domovského státu, že uvedená osoba nemá nesplacené dluhy

Tuzemské i cizí fyzické osoby mohou vyvážet a dovážet pro osobní potřebu drahé kovy a kameny bez písemného prohlášení následovně:
- zlato a platina do 37 g
- šperky a doplňky ze slitin zlata a platiny do 60 g
- stříbro v neopracované nebo poloopracované formě a mincích, šperky a doplňky ze slitin stříbra do 300 g
- drahé kameny, vsazené do výše uvedených výrobků

Vývoz a dovoz valuty, drahých kovů a kamenů prostřednictvím poštovních zásilek je možný pouze v případě, že je deklarována cena zásilky.

Co se týče množství zboží, používá se definice „přiměřené množství“, přičemž pro občany EU platí u dovozu a vývozu alkoholických a tabákových výrobků liberálnější režim - např.:
- 800 ks cigaret, 400 ks cigár, 200 ks doutníků, 1 kg tabáku
- 10 litrů destilátu, 90 litrů vína (max. 60 litrů perlivého vína), 110 litrů piva
- 500 g kávy nebo 200 g kávového extraktu, 100 g čaje nebo 40 g čajového extraktu
- 50 ml parfému nebo 250 ml toal.vody
Na dovoz výše uvedeného zboží mají právo pouze osoby starší 17 let. Věkové omezení neplatí pro léky - je možné dovézt do země množství a druh odpovídající osobní potřebě cestujícího.

Postihy za porušení Devizového zákona BG jsou velmi tvrdé - kromě zabavení „předmětu porušení zákona“ jsou vyměřovány pokuty od 5000 do 35000 BGN nebo je dán podnět k zahájení trestního řízení. Při obzvláště velké hodnotě zabaveného zboží nebo valut je rovněž zabaven dopravní prostředek, ve kterém bylo zboží převáženo.