AKTUALITY 2021
http://aktuality.html

copyright © 2005 - 2021

AKTUALITY - letní sezona 2021

COVID-19
Od pondělí 19.7.2021 platí pro vstup českých turistů na území Bulhareské republiky následující pravidla:

  1. Období bez kontrol končí a turisté musí nově předložit platný dokument o ukončeném očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19 či o provedeném testu.
  2. Nebude-li takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování

Uvedená opatření zatím platí do odvolání

LETENKY
Letecké spojení do Bulharska z Bratislavy nebo z Vídně vás vyjde ekonomicky výrazně výhodněji než z České republiky - není jen SmartWings, jsou i jiné letecké společnosti méně nenažrané

TRANSFER z LETIŠTĚ
směrem na jih - Sozopol, Primorsko, Kiten, Lozenec, Carevo, Varvara, Achtopol, Sinemorec a Rezovo vám zajistíme za výhodné ceny od 34 leva/osoba za obousměrný transfer až k vašemu hotelu a zpět na letiště

UBYTOVÁNÍ
si můžete zajistit sami nebo vám ho nabízíme na našich webových stránkách - upozorňujeme na nadstadardní nabídku ubytování v  Achtopolu za výhodné ceny zejména pro rodiny.


Návrat turistů do ČR

Počínaje 00,00 hodin 23.8.2021 se zpřísňují pravidla pro návrat českých turistů do ČR následovně


Návrat turistů do ČR

Turisté musí před cestou z Bulharska do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 

Před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí:

a) antigenní test, tj. písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním poskytovat zdravotní služby v dané zemi o negativním výsledku antigenního testu a který není starší než 48 hodin od data provedení,

b) RT-PCR test, tj. písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu provedeném tímto poskytovatelem zdravotních služeb a který není starší než 72 hodin od data provedení, nebo

c) certifikát o testu vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním COVID certifikátu, který není starší než 48 hodin od data provedení antigenního testu nebo 72 hodin od data provedení RT-PCR testu u zemí, které jsou vázané tímto nařízením; 

do doby výsledků testů není nutná samoizolace. 


VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným v členských státech Evropské unie,  s tím, že u očkování uplynulo:

a)   od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní, nebo

b)   od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní,

a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) občané ČR a EU, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkování, tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi EU s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, která nemá klinické příznaky onemocnění, absolvovala izolaci a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19 nebo písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, a to vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář