Aktuality
http://aktuality.html

copyright © 2005 - 2020

Informace o letenkách
Praha-Burgas       
Brno-Burgas     Ostrava-Burgas 


Co vás čeká nového v roce 2020 při cestě autem do Bulharska

Bulhaři zavedli od roku 2019 placení silničních vinětek on-lipo na internetu a elektronickou kontrolu jejich zaplacení. Ubyla tak po Slovensku a Maďarsku další nesmyslně polepená plocha předního skla a zbylo tak více místa pro dálniční známku ČR. Je to přímá úměra, čím méně dálnic, tím větší a dražší známka.

Mezi městem Niš a hraničním přechodem Kalotina se usilovně pracuje na dokončení dálnice. Byla otevřena další hotová část a tak se opět o něco zkrátil čas jízdy do Bulharska.

V Srbsku byly sloučeny 2 dálniční placené úseky mezi Suboticí a Bělehradem do jednoho a další úsek byl zpoplatněn. Při vjezdu do placeného úseku si odeberete kartu a při výjezdu zaplatíte příslušný poplatek. Doporučujeme platit platební kartou.


Úsek dálnice mezi Bělehradem a Niš je na vjezdu vybaven automatickým systémem vydávání mýtné karty - bez obsluhy.

Velkou úlevou pro motoristy je zprovoznění dálničního obchvatu hlavního města Bulharska Sofie. Časová a hlavně "nervová" úspora je značná. Věnujte však zvýšenou pozornost při vjezdu na tento obchvat ve směru od Srbska. Trochu složitější nájezd na kruhový objezd s nadjezdem by vás mohl lehce nasměrovat někam, kam nechcete. Proto se příjezdu ke kruháči stále držte vlevo hned vedle jízdního pruhu, který míří na nadjezd přímo do Sofie. Je to sice dobře značeno, ale v dopravním "chaosu" bulharských řidičů, přejíždějících na poslední chvíli (a zcela neočekávěně, o blinkru ani nemluvě) z pruhu do pruhu lehce "zakufrujete".